Köyceğiz’de biterse dünyada da biter:

SIĞLA ORMANLARI

Sığla Ağacı, dünyada yalnızca Anadolu’nun güneybatı bölümleri ile Rodos ve Kıbrıs Adası’nda doğal yayılış göstermekte olan endemik bir ağaç türüdür. 60 milyon yıldır varolan bu ağaç türü günümüzde yalnızca Türkiye’de Köyceğiz, Fethiye ve Marmaris bölgelerinde orman oluşturabilmektedir. Yağı yüzyıllardır eczacılık ve parfümerinin yanı sıra ibadethanelerde, cenazelerde ve efsundan arındırma gibi geleneksel işlemlerde kullanıldığı için sığla yöre halkının gözünde kutsaldır.

1940’larda 7000 hektarlık bir alanı kaplayan bu ormanlar günümüzde sadece 1500 hektarlık bir alanda bulunmaktadır. Sığla ormanlarında yaşanan parçalanma ve yok oluş sürecinin en önemli nedenleri arasında bu nadir orman alanlarının narenciye bahçelerine dönüştürülmeleri ve bilinçsiz sığla yağı üretimi gelmektedir.

Selin, Doğa Koruma Merkezi ile birlikte çalışarak Köyceğiz’de yeni Sığla Ormanları oluşturmaktadır. Koridor yöntemi kullanılarak kritik bir noktada ağaçlandırma yapılması ile parçalanmış olan ormana bütünlüğü yeniden kazandırılmakta ve türün devamlılığı sağlanmaktadır. Sizler de Migros’lardan satın alacağınız Selin Sığla Kolonyası ile binlerce sığla ağacının dikilmesine katkıda bulunun ve sığlaların yok olmasına engel olun.